Resultaten

15%

Het balanstotaal
van Triodos Bank
is met 15% gestegen
tot EUR 8,2 miljard.

In aanvulling op de kerncijfers aan het begin van dit verslag, staan hieronder de belangrijkste resultaten die Triodos Bank in 2015 boekte. Er wordt ook specifiek ingegaan op de verschillende bedrijfsonderdelen van Triodos Bank. En er is aandacht voor de producten en services, voor de impact in brede zin, en voor de vooruitzichten voor de komende jaren. Omdat Triodos Bank haar waardengedreven missie integreert haar strategie, komen zowel de financiële als niet-financiële resultaten aan de orde. Het overzicht wil u inzicht geven in de vraag waar onze missie en Strategische Doelstellingen in de praktijk toe hebben geleid.