Verslag van de Raad van Bestuur

Het jaarverslag in het kort

Dit verslag van de Raad van Bestuur beschrijft de visie van Triodos Bank op de wereld waarin zij opereert. Ook biedt het een overzicht van de activiteiten van de bank in 2015 en van de impact die ze realiseerde. Verder gaat het verslag in op de vooruitzichten.

Om de leesbaarheid van dit hoofdstuk te bevorderen, is de tekst opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Een algemeen deel: de algemene visie op de wereld waarin we leven, en de plek van Triodos Bank daarin.
 • Een analyse van belangrijke ofwel materiële onderwerpen. Deze onderwerpen zijn vastgesteld door onze stakeholders en Triodos Bank zelf. Ze komen op verschillende plekken in het Jaarverslag terug.
 • Een samenvatting van onze belangrijkste strategische doelstellingen en prestaties, en de doelen voor de toekomst.
 • Onze resultaten. Daarbij gaat het zowel om de resultaten in termen van impact, als om de financiële resultaten. Het verslag gaat in op Triodos Bank en haar vestigingen, op Triodos Investment Management en op Private Banking.
 • De belangrijkste informatie over risico en compliance.

Reacties op het Jaarverslag zijn van harte welkom. U kunt uw feedback sturen naar arfeedback@triodos.nl.

 • Inspelen op een veranderende wereld

  We leven in een wereld waarin alles met alles samenhangt.

  Lees meer
 • Impact, risico en rendement

  De benoeming van deze strategische gebieden helpt ons voort te bouwen ...

  Lees meer
 • Onze stakeholders

  De veerkracht van Triodos Bank wordt versterkt door de intensieve ...

  Lees meer
 • Strategische doelstellingen

  De belangrijkste Strategische Doelstellingen 2015, de voortgang en de nieuwe kerndoelstellingen 2016-2018.

  Lees meer
 • Resultaten

  In aanvulling op de kerncijfers, staan hieronder de belangrijkste resultaten 2015

  Lees meer
 • Sociaal Jaarverslag

  Triodos Bank wil een bijzondere organisatie zijn om voor te werken.

  Lees meer
 • Milieujaarverslag

  Triodos Bank richt zich op het beperken van haar eigen milieu-impact als instelling.

  Lees meer
 • Divisies en resultaten

  De activiteiten van Triodos Bank zijn onderverdeeld in drie kern divisies.

  Lees meer
 • Risico en compliance

  Risicomanagement is een fundamenteel onderdeel van bankieren.

  Lees meer