Emerging Markets

De doelstelling van de fondsen in inclusive finance en duurzame handel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een inclusieve financiële sector in ontwikkelingslanden. Een financiële sector die transparant en verantwoordelijke financiële diensten biedt aan alle lagen van de bevolking draagt bij aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen in de samenleving. Ook het bevorderen van de handel in gecertificeerde fair trade en biologische producten en het stimuleren van duurzame landbouw spelen hierin een belangrijke rol. Triodos Investment Management is van mening dat toegang tot financiële diensten een cruciale rol speelt bij het bereiken van de mondiale doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De Emerging Markets-activiteiten omvatten het beheer van internationaal opererende fondsen die investeren in opkomende markten in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa.

De gezamenlijke fondsen van de business line Emerging Markets groeiden in 2015 met EUR 112 miljoen tot EUR 734 miljoen, een stijging met 17,9% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De activiteiten van Triodos Fair Share Fund, Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund, Triodos Sustainable Finance Foundation, Stichting Hivos-Triodos Fonds, Triodos Sustainable Trade Fund en Triodos Renewable Energy for Development Fund worden allen aangestuurd vanuit de kantoren van Triodos Investment Management in Nederland.

Ontwikkelingen in 2015

In 2015 hebben Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund diverse nieuwe vermogensbeleggingen aan de portefeuille toegevoegd. Een daarvan is Dawn Microfinance, een van de weinige kleine fondsen voor microfinanciering die actief is in Myanmar. Dawn Microfinance heeft al 14 jaar een goede naam wat betreft het opbouwen van vertrouwen bij lokale regeringen en gemeenschappen. U kunt meer lezen over de activiteiten van Dawn Microfinance en Triodos Investment Management in het hoofdstuk over impact.

Inclusive finance

EUR 734 miljoen

Sinds 1994 is ons beheerd
vermogen in de micro-
financieringssector gegroeid
tot EUR 734 miljoen,
waardoor we een van de
belangrijkste investeerders
in de sector zijn.

De vier fondsen voor inclusieve financiering van Triodos Investment Management – Triodos Fair Share Fund, Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund, Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation en Stichting Hivos-Triodos – hebben in 2015 100 microfinancieringsinstellingen en -banken in 45 landen gefinancierd. Deze instellingen hebben in totaal 15,5 miljoen mensen met een laag inkomen een lening verstrekt. 80% van deze klanten bestaat uit vrouwen. Ongeveer 10,2 miljoen mensen worden bediend met een spaarproduct (2014: 8,2 miljoen). 41% van deze klanten woont op het platteland.

Portfolio Triodos Microfinancieringsfondsen

31 december 2015

Vooruitzichten

Voor de fondsen voor inclusieve financiering wordt een aanhoudende groei verwacht in lijn met de huidige trends. Triodos Investment Management ziet een sterke vraag naar financiering in opkomende markten en zal nieuwe beleggingen aan de portefeuilles van haar fondsen voor inclusieve financiering blijven toevoegen. De fondsen zullen zich blijven richten op een breed scala aan instellingen die actief zijn op het gebied van inclusieve financiering, zoals traditionele microfinancieringsinstellingen, evenals mkb-banken en microleasingmaatschappijen.