Duurzaam vastgoed

De betrokkenheid van Triodos Bank bij de vastgoedsector is gestoeld op een unieke visie op duurzaamheid en op de ‘Triodos Toests voor Duurzaam Vastgoed’ op basis van vier P’s: People, Planet, Profit en Project.

De marktomstandigheden voor vastgoed zijn nog steeds aan het verbeteren en de herwaarderingen zijn aanzienlijk minder dan in eerdere jaren. Triodos Vastgoedfonds is dankzij een relatief lage leegstand, lange gemiddelde looptijden van huurcontracten, en een focus op beleggingen in kwaliteitsgebouwen, goed gepositioneerd in vergelijking met andere vastgoedbeleggingsfondsen. Het fonds krijgt regelmatig erkenning voor de kwaliteit van de portefeuille en zijn visie op vastgoed. De beleggingsportefeuille kende in 2015 een lichte afname van EUR 69,7 miljoen tot EUR 68,3 miljoen.

Ontwikkelingen in 2015

Financieringen uit zowel Triodos Vastgoedfonds als Triodos Groenfonds hebben het afgelopen jaar bijgedragen aan een betere kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde ruimte. Dit gebeurde door middel van het beheer van een portefeuille van duurzame bedrijfsgebouwen met in totaal meer dan 82.000 m2 aan kantoorruimte en overige commerciële ruimte. Deze gebouwen hebben een CO2-uitstoot die bijna 40% lager ligt dan gemiddeld.

Vooruitzichten

Triodos Investment Management zal blijven zoeken naar de beste strategie om de kwaliteit van Triodos Vastgoedfonds in uitdagende marktomstandigheden te handhaven. Tegelijkertijd zullen we mogelijkheden blijven onderzoeken om het beheerd vermogen van het fonds te doen groeien.