Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket financiële en niet-financiële diensten. Daarbij richt Private Banking zich op vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen die daarmee kunnen investeren in duurzaam ondernemen. Het voornaamste doel is het aangaan van een zinvolle dialoog met klanten, het begrijpen wat zij nodig hebben op financieel gebied en het aanwenden van expertise om beleggingen te gebruiken voor de financiering van op waarden gebaseerde ondernemingen.

Duurzaam vermogensbeheer vormt de kern van de activiteiten. Triodos Bank Private Banking biedt zowel Triodos beleggingsfondsen als individueel vermogensbeheer. De onderzoeksafdeling Triodos Research onderzoekt welke ondernemingen voor belegging in aanmerking komen.

Triodos Bank Private Banking is actief in Nederland en België en heeft plannen om deze activiteit de komende jaren ook bij andere vestigingen uit te zetten. Met uitzondering van Triodos Bank België, die op het gebied van Private Banking-diensten samenwerkt met Puilaetco Dewaay Private Bankers, werkt Private Banking samen met Triodos MeesPierson Investment Management. Triodos MeesPierson is een joint venture die de brede expertise op het gebied van vermogensbeheer van ABNAMROMeesPierson combineert met de deskundigheid van Triodos Bank op het gebied van duurzaamheid. Triodos MeesPierson beheert de duurzame activa van klanten van Triodos Bank en ABN AMRO MeesPierson.