Kerncijfers

Download XLS

 

 

 

 

 

 

Bedragen in miljoenen euro’s

2015

2014

2013

2012

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

**

De berekening van de (common) equity tier 1-ratio en de total capital ratio over 2014 en 2015 is gebaseerd op de verslaggevingsvereiste volgens de Capital Requirements Directive (CRD) en de Capital Requirements Regulation (CRR) zoals die luidde op de verslagdatum. De berekening van de ergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel III-regels.

***

De berekening van de leverage ratio over 2014 en 2015 is gebaseerd op de verslaggevingsvereiste volgens de Capital Requirements Directive (CRD) en de Capital Requirements Regulation (CRR) zoals die luidde op de verslagdatum. De berekening van de vergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel III-regels.

****

De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

*****

Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson.

******

Met ingang van 2015 wordt in plaats van de verhouding van het hoogste tot het laagste salaris, de verhouding van het hoogste fulltime salaris tot het gemiddelde fulltime salaris vermeld. Bij de bepaling van het gemiddelde fulltime salaris wordt conform de criteria van het Global Reporting Initiative (GRI) het maximale fulltime salaris niet meegenomen, om te zorgen voor transparantie over het verschil tussen de hoogst betaalde medewerker en de rest van de medewerkers. Deze factor, die met ingang van 2014 beschikbaar is, wordt beschouwd als een best practice en geeft een betere indicatie van de verhouding tussen de salarissen.

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

781

704

654

565

451

Aantal certificaathouders

35.735

32.591

31.304

26.876

21.638

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

7.283

6.289

5.650

4.594

3.731

Aantal rekeningen

707.057

628.321

556.146

454.927

363.086

 

 

 

 

 

 

Kredieten

5.216

4.266

3.545

3.285

2.838

Aantal

44.418

36.320

29.620

24.082

21.900

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

8.211

7.152

6.447

5.291

4.291

Fondsen in beheer*

4.087

3.480

3.199

2.754

2.495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

12.298

10.632

9.646

8.045

6.786

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

211,6

189,6

163,7

151,6

128,7

Bedrijfslasten

–150,2

–138,4

–112,6

–100,1

–89,9

Waardeverminderingen kredietportefeuille

–7,6

–11,1

–17,1

–20,9

–15,8

Waardeveranderingen deelnemingen

0,2

0,2

0,2

0,2

–0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

54,0

40,3

34,2

30,8

22,9

Belastingen bedrijfsresultaat

–13,3

–10,2

–8,5

–8,2

–5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

40,7

30,1

25,7

22,6

17,3

 

 

 

 

 

 

(Common) equity tier 1-ratio**

19,0%

19,0%

17,8%

15,9%

14,0%

Total capital ratio**

19,0%

19,0%

17,8%

16,0%

14,4%

Leverage ratio***

8,4%

8,8%

8,7%

9,0%

8,4%

Bedrijfslasten/totaal baten

71%

73%

69%

66%

70%

Rendement eigen vermogen in %

5,5%

4,4%

4,3%

4,5%

4,3%

Rendement op activa in %

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

 

 

 

 

 

 

Per aandeel (in EUR)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo

81

78

77

75

74

Nettowinst****

4,40

3,41

3,23

3,37

3,18

Dividend

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo*****

1.121

1.017

911

788

720

Uitstroom

14%

10%

7%

10%

9%

Percentage vrouwen met managementfunctie

38%

40%

40%

42%

37%

Opleidingskosten per medewerker in euro’s

1.692

1.856

2.055

1.731

2.020

Verhouding van hoogste fulltime salaris tot gemiddelde fulltime salaris******

5,7

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

CO2-emissie (1.000 kg)

3.041

3.084

2.906

2.986

2.885

Compensatie CO2

100%

100%

100%

100%

100%