Vooruitzichten

Ons Europees netwerk van vestigingen zal het hart blijven vormen van de inspanningen van Triodos Bank om de groei van duurzaam bankieren en de impact ervan te bevorderen. Triodos Bank zal het concept van een op waarden gebaseerde bank actief blijven promoten en uitdragen, en laten zien hoe dat kan leiden tot diepgewortelde veranderingen op lange termijn in de kwaliteit van leven van mensen.

Naar verwachting zullen alle vestigingen van Triodos Bank zich in 2016 verder ontwikkelen en autonoom groeien.

Als gevolg van de kracht van de gediversifieerde groei van leningen, toevertrouwde middelen en klantenaantallen, zal in Spanje de zichtbaarheid van de bank het komende jaar toenemen. Tijdens 2016 zal een nieuw centraal banksysteem worden ingevoerd. Hierdoor kunnen de vestigingen hun dienstenportefeuille verbreden en meerkanalige klantendiensten bieden, waaronder mobiel bankieren. Nieuwe producten en diensten die voor 2016 in de planning staan, zijn onder meer pensioenregelingen, beleggingsfondsen en particuliere ‘duurzame’ leningen.

De kredietactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk zullen gericht zijn op nieuwe duurzame sectoren zoals energie-efficiëntie en duurzaam vastgoed, evenals de ontwikkeling van relaties in bestaande sectoren. De voornaamste aandacht van de vestiging zal blijven uitgaan naar de ontwikkeling van een particuliere rekening-courant, waarvan de introductie staat gepland voor eind 2016.

De Nederlandse vestiging zal naar verwachting voortbouwen op haar ambitie om de voorkeursbank te worden van duurzame ondernemers uit het gehele land en om de diensten en het waardevoorstel te verbreden en te verdiepen door middel van innovatie. In 2015 is een speciaal innovatielab in het leven geroepen om de impact van Triodos Bank tot buiten de banksector te ontwikkelen, en zo haar missie van duurzaamheid in 2016 extra kracht bij te zetten.

In België zal Triodos Bank zich verder richten op de diversificatie en duurzame groei van de kredietportefeuille. Duurzame hypotheken zullen naar verwachting hun groei doorzetten dankzij een formule waarbij toenemende energie-efficiëntie is gekoppeld aan afnemende tarieven. Diversificatie van de kredietportefeuille en toenemende provisiebaten zijn eveneens een punt van aandacht.

De groei van leningen in Duitsland zal naar verwachting blijven versnellen, waardoor de plek van leningen van Triodos Bank op nieuwe markten zoals duurzaam vastgoed zal worden geconsolideerd. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de online ervaring om de relaties met de belangrijkste stakeholders verder te verdiepen.

Al deze inspanningen moeten ertoe leiden dat het aantal particuliere klanten, beleggers en leners van de Triodos Bank toeneemt en dat het machtige idee wordt bevorderd van geld bewust inzetten om een positieve verandering te bewerkstelligen. De aandacht blijft daarbij volledig uitgaan naar een positieve impact, zodat de levenskwaliteit van mensen op lokale markten wordt verbeterd, maar dan vanuit een pan-Europese basis.