Een referentiepunt voor duurzaam bankieren

De voordelen van duurzaam bankieren toont Triodos Bank niet alleen via haar financieringsactiviteiten. De bank wil ook in bredere zin laten zien dat geld via het banksysteem op een bewuste manier kan worden ingezet, zodat geld een positieve verandering kan bewerkstelligen en direct bijdraagt aan de strategische doelstelling van de bank om te fungeren als referentiepunt voor bankiersactiviteiten. Deze rol maakt in hoge mate deel uit van de stakeholderswaarde en blijft een centrale strategische doelstelling van de organisatie.

Tijdens het jaar heeft Triodos Bank meegeholpen aan de lancering van B Corporation in Europa, een certificeringsinstantie voor bedrijven die zowel de samenleving als beleggers ten goede willen komen. Triodos Bank werd zelf de eerste internationale bank die in Europa een certificering van B Corporation kreeg.

Triodos Bank is een bekende naam in de banksector in Spanje. Deze naam heeft ze vooral te danken aan een grote online gemeenschap, uitgebreide media-aandacht – dit heeft geresulteerd in 2.300 vrije publicaties gedurende het jaar met een waarde die overeenkomt met EUR 6 miljoen – en de actieve betrokkenheid van de bank bij evenementen en conferenties inzake waarden op basis van bankieren en duurzaamheid. Deze evenementen bieden klanten en medewerkers de gelegenheid om lenende klanten te ontmoeten. Deze outreach-activiteit bouwt voort op praktische innovaties, zoals het initiatief Triodos Foundation (Triodos Fundacion) waarbij tijdens het boekjaar een bekroond platform voor crowd-funding voor biologische tuinen op scholen is gecreëerd.

In Duitsland heeft Triodos Bank de introductie van het eerste label voor een fonds op basis van maatschappelijk verantwoord beleggen ondersteund. Deze nieuwe kwaliteitsnorm is ontwikkeld door zowel financieel deskundigen als vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. De norm biedt stakeholders meer helderheid over de kwaliteit van de markt voor duurzaam beleggen.

In België is aan Triodos Bank voor de vijfde achtereenvolgende keer de prijs van De Standaard - La Libre Belgique voor de beste beheerder van een reeks duurzame fondsen toegekend.

Gedurende het jaar heeft de Nederlandse vestiging deelgenomen aan een parlementair rondetafelgesprek inzake duurzaam bankieren. Daarbij lag de nadruk op het belang van duurzame hypotheken om de koolstofuitstoot te verminderen. De vestiging heeft opnieuw de Hart-Hoofddag georganiseerd. Hier kunnen spaar- en kredietklanten uit geheel Nederland elkaar ontmoeten. Tevens werd op die dag de speciale prijs voor ‘Ondernemer van het jaar’ uitgereikt, waarvoor de stakeholders van Triodos Bank konden stemmen.

Triodos Bank was een belangrijke sponsor van Bristol tijdens diens jaar als Europese groene hoofdstad en heeft actief deelgenomen aan een reeks activiteiten en initiatieven in het kader daarvan. Tegen het eind van 2015 heeft de bank haar Britse hoofdkantoor in Bristol overgenomen van de eigenaar, waardoor de bank flexibeler kan omgaan met de ruimte en tevens een goede belegging heeft gedaan voor de toekomst.

Alle vestigingen van Triodos Bank hebben deelgenomen aan de tweede wereldwijde dag van op waarden gebaseerd bankieren, onderdeel van een initiatief van de Global Alliance for Banking on Values waaraan miljoenen mensen over de hele wereld hebben deelgenomen. Op deze dag worden de online gemeenschappen gemobiliseerd van alle landen waar Triodos Bank actief is. Daarnaast werd in het kader van de speciale Groene bedrijfstop Peter Blom, CEO van Triodos Bank en voorzitter van de Global Alliance for Banking on Value, in Engeland geïnterviewd om aandacht te schenken aan het initiatief.