Beleggingen en Private Banking

Triodos Investment Management biedt in een aantal landen aan particulieren en – via derden, zoals banken – institutionele beleggers, fondsen aan voor impact investing. De aangeboden beleggingsfondsen variëren wat betreft omvang en risicoprofiel. Voor meer informatie hierover kunt u hier het hoofdstuk ‘Triodos Investment Management’ lezen.

Triodos Corporate Finance in het Verenigd Koninkrijk bleef experimenteren met innovatieve financieringsmodellen in sociale beleggingen. Dit omvatte het aantrekken van kapitaal ter waarde vanGBP 14 miljoen voor acht organisaties met een grote maatschappelijke impact in tal van duurzaamheidssectoren, waaronder bestrijding van dakloosheid, duurzame energie voor plaatselijke gemeenschappen en begeleid wonen voor mensen met een leerstoornis. Twee fondsen voor maatschappelijke impact, Triodos New Horizons en St Mungos, hebben met succes hun beleggingsdoelstellingen behaald en behoren tot de eerste contracten op basis van betaling naar resultaat die aan hun doelstellingen in het Verenigd Koninkrijk hebben voldaan.

De omvang van de activiteiten van Private Banking is ook dit jaar aanzienlijk toegenomen. Dit geldt zowel voor Nederland als België, waar de dienst momenteel wordt aangeboden. In België heeft Private Banking inmiddels meer dan EUR 266 miljoen in beheer. Beleggingen in maatschappelijk verantwoordelijke beleggingsfondsen in België stegen met 42% (2014: 63%) of EUR 170 miljoen. Meer informatie over Triodos Private Banking vindt u hier.

De Duitse vestiging biedt Triodos Sustainable Funds, een fonds dat vergeleken met 2014 EUR 6,1 miljoen aan instroom van nieuwe beleggingen genereerde, ofwel meer dan een verdrievoudiging. Het fonds heeft nu een totale waarde van EUR 9,5 miljoen (2014: 3,4 miljoen).

In Nederland was de groei van uitgekeerde middelen meer dan 15% en EUR 181 miljoen (2014: 146 miljoen). De Nederlandse vestiging was over het jaar tevens verantwoordelijk voor een bijdrage van ruim EUR 50 miljoen aan het bijeenbrengen van nieuw kapitaal voor de bank zelf.