42. Overige reserves

Het verloop van de overige reserves is inclusief de inkoop van eigen certificaten. Ultimo 2011 zijn door Triodos Bank geen eigen certificaten van aandelen ingekocht (2010: nihil).

Accountantskosten

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de, ten laste van de in het boekjaar gekomen, honoraria van de accountantsorganisatie KPMG. In de kolom Overig KPMG netwerk staan de honoraria gespecificeerd die door KPMG-onderdelen met uitzondering van KPMG Accountants NV in rekening zijn gebracht. De vergelijkende cijfers over 2010 zijn aangepast.

  (XLS:) Download XLS

2011
Bedragen in duizenden euro’s

KPMG
Accountants NV

Overig KPMG
network

Totaal KPMG
network

 

 

 

 

Controle van de jaarrekening

328

140

468

Overige controlegerelateerde opdrachten

37

112

149

Adviesdiensten op fiscaal terrein

80

80

Andere niet-controlediensten

18

116

134

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

383

448

831

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

2010
Bedragen in duizenden euro’s

KPMG
Accountants NV

Overig KPMG
network

Totaal KPMG
network

 

 

 

 

Controle van de jaarrekening

289

150

439

Overige controlegerelateerde opdrachten

12

96

108

Adviesdiensten op fiscaal terrein

109

109

Andere niet-controlediensten

2

216

218

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

303

571

874

 

 

 

 

Zeist, 27 februari 2012

Raad van Commissarissen

David Carrington
Marcos Eguiguren
Marius Frank
Mathieu van den Hoogenband
Jan Lamers
Margot Scheltema, Vice-voorzitter
Hans Voortman, Voorzitter
Carla van der Weerdt

Directie

Pierre Aeby*
Peter Blom*, Voorzitter
Michael Jongeneel

* Statutair Directeur

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken