34. Immateriële vaste activa

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Betaalde goodwill

282

381

Ontwikkelingskosten informatiesystemen

9.488

10.783

Computersoftware

679

279

 

 

 

 

 

 

 

10.449

11.443

 

 

 

Betaalde goodwill

De betaalde goodwill betreft de goodwill die Triodos Bank in 2004, 2005 en in 2009 aan Triodos Investments España heeft betaald voor de afkoop van het winstrecht van de Spaanse vestiging.

Het verloop van de betaalde goodwill is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Aanschafwaarde per 1 januari

788

788

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

–407

–309

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

381

479

Aanschaf

Afschrijvingen

–99

–98

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

282

381

 

 

 

Ontwikkelingskosten informatiesystemen

De ontwikkelingskosten voor informatiesystemen betreffen de ontwikkelingskosten van het nieuwe ICT-banksysteem van de bank.

Het verloop van de ontwikkelingskosten informatiesystemen is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Aanschafwaarde per 1 januari

19.515

17.004

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

–8.732

–7.058

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

10.783

9.946

Geactiveerde kosten

926

2.511

Afschrijvingen

–2.221

–1.674

Waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

9.488

10.783

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken