33. Deelnemingen

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

20.076

24.117

Overige deelnemingen

4.099

3.271

 

 

 

 

 

 

 

24.175

27.388

 

 

 

Dit betreft verworven kapitaalbelangen welke duurzaam voor de bedrijfsuitoefening worden aangehouden. Het overzicht van kapitaalbelangen conform artikel 2:379 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in de grondslagen voor consolidatie in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Het verloop van deze post is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

27.388

26.853

Verwervingen

475

94

Uitbreiding kapitaal

133

Resultaat deelnemingen

4.673

4.158

Overboeking van of naar voorziening negatief eigen vermogen deelnemingen

–34

–30

Uitgekeerd dividend

–4.100

–3.700

Herwaardering

–117

–103

Terugbetaling op aandelen

–4.295

Koersresultaten vreemde valuta

52

116

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

24.175

27.388

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken