17. Achtergestelde schulden

Dit betreft een 10-jarige obligatielening uitgegeven op 12 juli 2006. Het nominale rentepercentage bedraagt 5,625% en de uitgiftekoers was 99,314%. De obligaties zijn achtergesteld ten opzichte van alle overige schulden. Gedurende de looptijd van de obligatielening kan de bank obligaties inkopen en intrekken onder voorbehoud van toestemming van De Nederlandsche Bank.

Per 31 december 2011 is in verband met verschillen tussen verkrijgingsprijs en aflossingswaarde een bedrag van EUR 0,1 miljoen (2010: EUR 0,1 miljoen) opgenomen onder de overlopende activa.

Het verloop van de achtergestelde schulden is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

22.800

22.800

Onttrekking

–7.500

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

15.300

22.800

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken