9. Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Onroerende zaken in eigen gebruik

23.496

22.735

Bedrijfsmiddelen

12.567

9.371

 

 

 

 

 

 

 

36.063

32.106

 

 

 

Het verloop van de onroerende zaken in eigen gebruik is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Aanschafwaarde per 1 januari

25.163

24.514

Cumulatieve herwaardering per 1 januari

–435

–435

Cumulatieve afschrijving per 1 januari

–1.993

–1.673

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

22.735

22.406

Aanschaf

1.111

648

Afschrijving

–350

–319

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

23.496

22.735

 

 

 

Het verloop van de bedrijfsmiddelen is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Aanschafwaarde per 1 januari

19.351

14.862

Cumulatieve afschrijving per 1 januari

–9.980

–7.768

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

9.371

7.094

Aanschaf

5.624

4.768

Verkoop

–71

–13

Afschrijving

–2.399

–2.480

Koersverschillen

42

2

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

12.567

9.371

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken