8. Immateriële vaste activa

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Betaalde goodwill

295

400

Ontwikkelingskosten voor informatiesystemen

9.529

10.793

Managementcontracten

2.972

3.174

Computersoftware

679

279

 

 

 

 

 

 

 

13.475

14.646

 

 

 

De betaalde goodwill betreft:

  • goodwill die Triodos Fonds Management in 2004 aan Triodos Investment Management heeft betaald voor het verkrijgen van researchactiviteiten;
  • goodwill die Triodos Fonds Management in 2004 en 2005 aan Triodos Investment España heeft betaald, plus een extra bedrag in 2009, voor de afkoop van het winstrecht van de Spaanse vestiging.

Het verloop van de betaalde goodwill is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Aanschafwaarde per 1 januari

900

900

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

–500

–395

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

400

505

Aanschaf

Afschrijving

–105

–105

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

295

400

 

 

 

Ontwikkelingskosten informatiesystemen

De ontwikkelingskosten voor informatiesystemen betreft ontwikkelingskosten van het ICT-systeem van de bank.

Het verloop van de ontwikkelingskosten voor de informatiesystemen is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Aanschafwaarde per 1 januari

19.567

17.056

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

–8.774

–7.089

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

10.793

9.967

Geactiveerde kosten

967

2.510

Afschrijving

–2.231

–1.684

Waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

9.529

10.793

 

 

 

Managementcontracten

De managementcontracten betreffen contracten voor het beheer van fondsen door Triodos Investment Management. Bij verwerving van de deelneming in Triodos Investment Management heeft Triodos Bank hiervoor een bedrag betaald aan Triodos Holding.

Het verloop van de managementcontracten is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Aanschafwaarde per 1 januari

4.030

4.030

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

–856

–655

 

 

 

 

 

 

Balans per 1 januari

3.174

3.375

Afschrijving

–202

–201

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

2.972

3.174

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken