4. Kredieten

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Kredieten

2.874.401

2.148.267

Voorziening dubieuze debiteuren

–36.583

–20.624

 

 

 

 

 

 

 

2.837.818

2.127.643

 

 

 

Dit betreft kredieten aan de private sector voor zover geen vorderingen op bankiers.

Kredieten onderverdeeld naar resterende looptijd:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Direct opeisbaar

148.657

89.080

1 tot 3 maanden

149.385

55.667

3 maanden tot 1 jaar

216.707

213.671

1 tot 5 jaar

653.598

537.025

Langer dan 5 jaar

1.706.054

1.252.824

 

 

 

 

 

 

 

2.874.401

2.148.267

 

 

 

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

20.624

10.392

Toevoeging

19.143

12.076

Afboeking

–835

–289

Vrijval

–2.450

–1.598

Koersverschillen

101

43

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

36.583

20.624

 

 

 

De voorziening heeft geen betrekking op voorwaardelijke schulden en onherroepelijke faciliteiten. De toevoeging aan de voorziening heeft voor EUR 1,4 miljoen betrekking op rente die wel in rekening is gebracht maar niet is ontvangen (2010: EUR 0,6 miljoen).

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken