11. Overlopende activa

Hieronder zijn opgenomen nog te ontvangen nog niet gefactureerde bedragen, vooruitbetaalde bedragen en diverse overlopende posten, waaronder een actieve belastinglatentie van EUR 3,1 miljoen (2010: EUR 3,0 miljoen). De belastinglatentie heeft voornamelijk betrekking op verliezen van de Duitse en Spaanse vestigingen die nog moeten worden gecompenseerd met toekomstige belastbare winsten.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken