Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

comprehensive_income.htm